VXB

100 Plastic Balls 4mm Polyoxymethylene POM

$25.99
SKU: LOOSE-4-POM-BALLS
UPC: 00193019057544
Plastic Loose Balls
Size: 4mm
Material: Polyoxymethylene POM
Quantity: Pack of 10

POM Loose Polyoxymethylene Plastic Bearing Balls
4mm Diameter
100 Balls


4mm Polyoxymethylene POM Sphere Solid Plastic Balls

  • Item: Loose Plastic Balls
  • Size: 4mm
  • Material: Polyoxymethylene POM
  • Quantity: Pack of 100