VXB

10 Plastic Balls 3/8"inch = 9.525mm Polyoxymethylene POM

$19.99
SKU: LOOSE-3-8-POM-BALLS
UPC: 00193019295298
Plastic Loose Balls
Size: 3/8"inch = 9.525mm
Material: Polyoxymethylene POM
Quantity: Pack of 10

POM Loose Polyoxymethylene Plastic Bearing Balls
3/8"inch = 9.525mm
10 Balls


3/8"inch = 9.525mm Polyoxymethylene POM Sphere Solid Plastic Balls

  • Item: Loose Plastic Balls
  • Size: 3/8"inch = 9.525mm
  • Material: Polyoxymethylene POM
  • Quantity: Pack of 10