VXB

10 Plastic Balls 1/4"inch = 6.35mm Polyoxymethylene POM

$19.99
SKU: LOOSE-1-4-POM-BALLS
UPC: 00193019295236
Plastic Loose Balls
Size: 1/4"inch = 6.35mm
Material: Polyoxymethylene POM
Quantity: Pack of 10

POM Loose Polyoxymethylene Plastic Bearing Balls
1/4"inch = 6.35mm
10 Balls


1/4"inch = 6.35mm Polyoxymethylene POM Sphere Solid Plastic Balls

  • Item: Loose Plastic Balls
  • Size: 1/4"inch = 6.35mm
  • Material: Polyoxymethylene POM
  • Quantity: Pack of 10